Både indbrud og indbrudsforsøg skal anmeldes til politiet og bestyrelsen.
Det er vigtigt, at alt meldes, da det ellers ikke tæller med i statistikkerne, hvilket er afgørende for politiets indsats og tilstedeværelse i forhold til kolonihaveforeningerne i Lersøen.

Proceduren for anmeldelse fremgår her:
Anmeld indbrud i hjemmet | Indbrud | Politi

Ved indbrud skal anmeldelse ske via telefon 114 eller via politiets hjemmeside. Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede.

Politiet skal have oplysninger om bl.a.:

• Oplysninger om anmelder (navn, adresse, cpr-nr., telefonnummer og mailadresse)
• Gerningssted/adresse (Lersøstien xxx, 2100 Kbh Ø)
• Forsikringsselskab (Se oplysninger herom i den seneste beretning fra bestyrelsen, som er udsendt i forbindelse med generalforsamlingen eller link til forsikringspolice nedenfor)
• Kort beskrivelse af indtrængen i hus (hvor/hvordan er de kommet ind), skader – evt koster (stjålne genstande – gerne med serienummer, hvis muligt) samt gerningstidspunkt (ca.), hvis det vides.
Husk bestyrelsen skal også orienteres om indbrud eller indbrudsforsøg enten ved kontakt til et bestyrelsesmedlem i din afdeling eller på foreningens mailadresse.

Anmeldelse til forsikring:

Anmeldelse til forsikringen kan ske via telefon 57 66 62 60 eller skade.erhverv@almbrand.dk

Undgå indbrud:

Kredsen har udarbejdet anbefalinger om kriminalpræventive tiltag for at undgå indbrud. Klik på ikonet oppe til højre for at se anbefalingerne.

Den kollektive forsikringspolice finder du her:

Anbefalinger for at undgå indbrud