Haveaffald bør i størst muligt omfang komposteres i egen have. En kompostbeholder fylder ikke meget i haven, (1m³) og er med til at skabe økobalance i hvert havelod.

Det er IKKE tilladt at lægge haveaffald i vores dagrenovation.

I forbindelse med fællesarbejde kan eget haveaffald lægges i afmærkede område i afdeling 1, samt i containeren i afdeling 2 og 3. Eget have affald kan dog først lægges i containeren ved afdeling 2 og 3 efter, at fællesarbejde er udført i begge afdelinger.

Fra april 2022 er det IKKE længere muligt at lægge haveaffald på pladsen ved H/F Blomsten.