Datoerne for afhentning af storskrald og haveaffald samt datoer for husaftener og andre aktiviteter vil blive annonceret ved opslag i udhængsskabene.

Klik på ikonet for at se seneste aktivitetskalender.

Bemærk! Som følge af Covid-19 gennemføres aktiviteterne i 2021 ikke nødvendigvis som anført i aktivitetskalenderen ovenfor.
Information om aflysning af arrangementer annonceres ikke her på hjemmesiden, men hold dig orienteret herom i udhængsskabene i hver afdeling.