Hvis du er så uheldig at få indbrud i din have skal disse retningslinier følges:

1.) Send en email til:

Kbh-bella-indbrud@politi.dk

2.) Oplys følgende:

Navn
Cpr-nr
Tlf nr

Gerningssted adresse (Lersøstien xxx, 2100 Kbh Ø)

Forsikringsselskab: Alm. Brand – Evt Policenr (Vigtigt! Policen kan hentes ved at trykke på .Pdf-knappen til højre)

Kort beskrivelse af indtrængen i hus (hvor/hvordan er de kommet ind)
Skader – evt Koster (stjålne genstande – gerne med serienr hvis muligt)
Ca. Gerningstidspunkt – (hvis vides)

Har du ikke adgang til internet/mail så ring 114 og anmeld indbruddet med ovenstående oplysninger.

Og IKKE MINDST: Kontakt dit bestyrelsesmedlem. Eller følg vejledningen nedenfor:

———

www.borgerservice.dk

(vælg KMD Borgerservice) – derefter Samfund/borger
så politi og endelig Tyveri/indbrud

Du kan også finde informationer på http://www.politi.dk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen