Haveaffald bedes i størst muligt omfang komposteres i egen have, og da SLET IKKE i vores dagrenovation.

En kompost-beholder fylder ikke meget i haven, (1m³) og er med til at skabe øko-balance i hvert havelod. (Kompostbogen kan lånes på kontoret)

I forbindelse med fællesarbejde kan eget haveaffald, lægges i afmærkede område i afd 1, samt i container i afd 2 og 3.

Der kan dog lægges haveaffald på den aftalte plads ved H/F Blomsten hen over sæsonen…