Haveaffald bør i størst muligt omfang komposteres i egen have. En kompostbeholder fylder ikke meget i haven, (1m³) og er med til at skabe økobalance i hvert havelod.

Det er IKKE tilladt at lægge haveaffald i vores dagrenovation.

I forbindelse med fællesarbejde kan eget haveaffald lægges i afmærkede område i afdeling 1, samt i containeren i afdeling 2 og 3. Eget have affald kan dog først lægges i containeren ved afdeling 2 og 3 efter, at fællesarbejde er udført i begge afdelinger.

Haveaffald kan endvidere lægges på den aftalte plads ved H/F Blomsten (på den anden side af gang-/cykelbroen over Lersø Parkallé) i sæsonen. Vær opmærksom på, at haveaffaldet skal lægges inden for afmærkningerne.