Der blev i februar 2019 udmeldt nye regler for byggeansøgninger, som er gældende fra 1. januar 2019.

Reglerne og vejledning for byggeri finder du her: http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-om-eller-til/information-om-byggeri/19-bygge-og-anke/bygge-og-anke-kobenhavn/30-bygge-og-anke-kobenhavn?quot;=. Da HF Aldersro er beliggende på forurenet jord, skal du følge Vejledningen om ny bebyggelse i kolonihaven med jordforurening.

De nye regler betyder også, at Bygningsreglement 2018 (BR18) nu som udgangspunkt også gælder for kolonihavehuse, og der skal søges byggetilladelse til alt nyt byggeri (både nyt hus og ændringer af det eksisterende byggeri) – inklusive lukkede terrasser og drivhuse.

Byggetilladelsen skal nu søges direkte hos Københavns Kommune, og ikke som tidligere hos bestyrelsen og i kredsen.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal der vedlægges en ejerfuldmagt. Til brug for ansøgning om ejerfuldmagt hos Københavns Kommune, skal der indsendes en fuldmagt, som er udstedt af kredsen og attesteret af haveforeningen.

Fuldmagten fra kredsen, som er attesteret af haveforeningen, finder du ved at klikke på .pdf-ikonet til højre her på siden.

Du skal blot udfylde og daterer fuldmagten inden den indsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Du skal i øvrigt være opmærksom på de mange regler, som skal iagttages ved om- og tilbygning, herunder:

  • Ansøgning om nedsivningstilladelse
  • Anmeldelse om flytning af byggeaffald
  • Tilladelse efter jordforureningslovens §8
  • Anmeldelse om flytning af forurenet jord
  • Ansøgning om toilettank (samletank)
  • Aftale om 1992 dispensation

Læs nærmere om reglerne her:

http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-om-eller-til/information-om-byggeri

og

http://www.kolonihave-kreds1.dk/index.php/bygge-om-eller-til/information-om-byggeri/19-bygge-og-anke/bygge-og-anke-kobenhavn/30-bygge-og-anke-kobenhavn?quot;=

Endelig skal du huske, at der efterfølgende på mail skal sendes kopi af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse i henhold til ordensreglernes § 4 til bestyrelsen i Aldersro hurtigst muligt og senest 14 dage efter, at disse er modtaget.

Fuldmagt fra Kredsen (klik på ikonet)